Hem » Fogrenovering

Fogrenovering

 Mjukfogning är ett bra, smart och effektivt sätt att täta en fasad och skydda byggnaden mot läckage och fuktskador. Rätt utfört håller fogen i många år, men även de bästa fogarna släpper till sist och då är dags att byta ut fogarna till nya. När fogarna börjar släppa är fasaden inte längre tät, utan vatten börjar rinna in i konstruktionen och kan medföra stora och kostsamma skador i byggnaden. 

 

Första frågan man måste ställa sig är hur gammal är fogarna? Är fogarna gjord innan 1978 kan den innehålla PCB vilket kräver speciella åtgärder vid en fogrenovering. 

 

Arbetsgång för omfogning/ fogrenovering

  1. Inspektera fasaden och lokalisera den bristfälliga fogen.
  2. Mekaniskt skära ut fogen och ta reda på mängden otät fog.
  3. Vid behov slipas betongen för att få bort rester från gammal fog.
  4. Applicera speciell primer och bottningslist
  5. Avslutningsvis fogas fasaden igen med miljövänliga fogmassor 

 

Om det finns mycket fukt i betongen måste detta torkas ut innan det går att foga igen.

 

Vi åtar oss total entreprenad för att renovera fasader inklusive tvättning, fogning och målning.

Kontakta oss på: Info@Svenskafog.se eller via mobil på 010-2078008

 

Läckagesökning

Omfogning

Fogning/ Svällband

Fogrenovering

Passivt brandskydd

Kontakta oss

Info@svenskafog.se
Tel. 010-2078008

Öppettider
07:00-16:00