Om oss

Svenska Fog har många års erfarenhet inom mjukfogning och brandtätning. Vi arbetar med många stor kunder såsom Skanska, NCC, SERNEKE, JSB, Tornstaden m.m. runt om i hela Sverige.

Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer som grundas på pålitlighet och ansvarstagande. För att lyckas kommer kontinuerligt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö vara en central del av företagets utveckling. Vilket också innebär att vi ständigt arbetar för att förbättra ledningssystemet.

Varje affär ska förvaltas med noggrannhet för att bemöta kundernas efterfrågan. Fokus ligger på att leverera enligt överenskomna krav. I efterhand ska det genomförda arbetet kännetecknas av nytänkande, kvalitet och effektivitet. En värdeskapande del av arbetet för att uppnå ovanstående punkter, god kommunikation mellan oss och kund samt internt på företaget.  

 

Kontakta oss

Info@svenskafog.se
Tel. 010-2078008

Öppettider
07:00-16:00